external logo  Kerken-in-Beeld Rijksuniversiteit Groningen
 
START
 
Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed

 

map: Het archief


N.B. deze databank en alle foto’s die erin zitten zijn (voor eigen gebruik) gratis beschikbaar gesteld. Met de ontwikkeling en het beheer van deze website zijn echter wel kosten gemoeid. Iedere vrijwille bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld! Ons rekeningnummer is ABN/Amro 50.82.45.850 Rijksuniversiteit Groningen inz. Inst. v. Christ.-Cult. Erfgoed. BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT!

 

Het archief:

Kerken vormen het leeuwendeel van de monumenten in ons land. Hun bouw en inrichting vormt een spiegel van onze cultuurgeschiedenis. Ze werden gebruikt voor de viering van de eredienst (protestants, katholiek), maar daarnaast getuigen ze ook van stijlontwikkelingen in kunst en architectuur, economische omstandigheden, sociale verhoudingen, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs.

In 1965 is het Instituut voor Liturgiewetenschap (nu Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Inmiddels zijn ca. 3000 kerken hierin vertegenwoordigd met in totaal zo'n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, protestants en katholiek. Ieder dossier is systematisch ingedeeld: per kerk bestaat het eerste deel uit oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).

De kerken zijn nu nog alleen per plaats raadpleegbaar. In de nabije toekomst moeten deze per kerk in afzonderlijke mappen geordend zijn, en moet ook de datum van opname bij iedere foto zichtbaar zijn. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt! Uw financiële bijdrage voor dit werk wordt zeer gewaardeerd! (zie boven).


Bestellingen:

U kunt de foto’s zelf van onze website downloaden (door te klikken op het signatuur boven de foto verschijnt deze in de hoogste reaolutie). Verzoeken om afdrukken à € 12,50 p. st. kunnen worden gericht aan F. Veenstra-Vis, tel (050) 363 5582 of dr. J.E.A. Kroesen, tel. (050) 363 4587. Postadres: Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen. E-mail: icce@rug.nl Indien u de foto's voor publicatiedoeleinden wilt gebruiken, geldt hiervoor een gebruikersrecht à € 17,50 per foto.

Gelieve deze adressen alleen voor bestellingen te gebruiken; voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen ontbreekt ons de capaciteit.

Alle fotorechten berusten bij het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen. Illegale reproductie en/of publicatie wordt bestraft.

RUG