external logo  Kerken-in-Beeld Rijksuniversiteit Groningen
 
START
 
Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed

 

map: Het archief

De bouw en inrichting van kerken vormen een spiegel van onze cultuurgeschiedenis. Al eeuwenlang worden kerken gebruikt voor de viering van de eredienst, en daarnaast getuigen ze ook van stijlontwikkelingen in kunst en architectuur, evenals economische omstandigheden, sociale verhoudingen, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs.


In 1965 is het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (voorheen Instituut voor Liturgiewetenschap) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Dit omvat inmiddels ca. 3000 kerken met in totaal zo’n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, zowel protestants als katholiek. Van iedere afzonderlijke kerk is een systematisch opgebouwd dossier aanwezig, met daarin oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).


De bestanden in dit archief zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Voorwaarde bij publicatie is een duidelijke vermelding van de rechthebbende, op de volgende wijze: Foto collectie Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. N.B. alle fotorechten berusten bij het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, reproductie zonder bronvermelding wordt bestraft.


Deze databank en alle foto’s die erin zitten zijn gratis beschikbaar gesteld. Met de ontwikkeling en het beheer van deze website zijn echter wel kosten gemoeid. Iedere vrijwillige bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld. Ons rekeningnummer is NL53 ABNA 0508 2458 50 t.n.v. Rijksuniversiteit Groningen inz. Inst. v. Christ.-Cult. Erfgoed. Bij voorbaat hartelijk dank!

RUG